Karateclub United Friends

Gelderhorsten 146 Lommel

De Belgische Karate Federatie vzw

Regelt de samenwerking op nationaal vlak regelen tussen de Vlaamse Karate Federatie vzw (statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad onder identificatienummer 1236/86), hierna VKF genoemd en de Fédération Francophone de Karaté asbl (statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad onder identificatienummer 9811/77) hierna FFK genoemd.

Vertegenwoordigt zichzelf en haar samenstellende vzw’s (VKF en FFK) op internationaal vlak bij de internationale karate-organisaties de European Karate Federation (kortweg EKF) en de World Karate Federation(kortweg WKF) die erkend is door het Internationaal Olympisch Comité.

Draagt bij tot de ontwikkeling van de karate-beoefening op nationaal en internationaal vlak.