Karateclub United Friends

Gelderhorsten 146 Lommel

De Vlaamse Karate Federatie vzw is een door BLOSO erkende en gesubsidieerde unisportfederatie.

Onze sportfederatie telt op dit ogenblik ongeveer 8000 leden verspreid over 212 clubs.
Van deze 8000 leden zijn er 950 personen die een zwarte gordel dragen.
Zie onze website voor meer info www.vkf.be