a kumite pupillen jongens -29 kg 2019
a kumite pupillen jongens +29 kg 2019
a kumite pupillen meisjes – 29 2019
a kumite pupillen meisjes + 29 2019
b kumite preminiemen jongens -36 kg 2019
b kumite preminiemen jongens +36 kg 2019
b kumite preminiemen meisjes -34 kg 2019
b kumite preminiemen meisjes + 34 kg 2019
c kumite miniemen jongens – 40 kg 2019
c kumite miniemen jongens + 40 kg 2019
c kumite miniemen meisjes – 41 kg 2019
c kumite miniemen meisjes + 41 kg 2019
d kumite kadetten jongens 2019
d kumite kadetten meisjes 2019
e kumite junioren jongens 2019
f kumite senioren dames 2019
f kumite senioren heren 2019